Výstava ateliérových prací

MEZI KOPCI, PELC - TYROLKA, PRAHA

Viktor Kirschner

Anotace

Signifikantním motivem celého území je výrazná dopravní situace (Městský okruh) v podobě bariér. Urbanistický návrh stávající dopravu nemění, ale pracuje s ní. Nově navrhované výškové budovy jsou záměrně zvoleny pro nastolení rovnováhy mezi výraznými pozemními komunikacemi a budovami, které jsou komunikacemi „válcovány“. Morfologie území vyplývá ze dvou protilehlých výrazných kopců, které návrh propojuje. Území je strukturně ovlivněno okolní různorodou zástavbou, kterou se návrh snaží zintegrovat. Z hlediska hustoty návrh navazuje a pokračuje ve struktuře zástavby ze severovýchodní části. Z hlediska budoucího využití návrh ponechává užitné funkce částečně nedefinované a zároveň podporuje funkce, které se v území již vyskytují.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch