Závěrečné práce

Veslařský klub, Praha

Bc. Vladislava Pávková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je revitalizace veslařského ostrova a vytvoření nového veslařského klubu v Praze 4 Podolí. Hlavním úkolem je přitáhnout širokou veřejnost a nové sportovce a novou budovou veslařského klubu jim vytvořit kvalitní zázemí, umožnit lepší pěší přístup pomocí navržené lávky. Budova se snaží zapadnout do kontextu ostrova svými přírodními materiály na fasádě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.