Výstava ateliérových prací

Apartmánový dům ve V Botanice - Štefánikova roh

Anais Martin

Anotace

Jedná se o bytový projekt v západní části Prahy, který se skládá ze tří bytových domů včetně komerčního přízemí. Objem projektu odpovídá různým ambicím. Na ulici V Botanice je fasáda zarovnána s ulicí a vytváří tak objem do ulice. V západním rohu je bytový dům oddělen ve dvou svazcích, které odpovídají na zahradu na jihu s otevřeným prostorem na tomto rohu a na břeh na severní straně uzavřením břehu a vytvářejí pro něj pocit prostoru. Objemy také odpovídají různým výškám okolních budov a jsou v dialogu s vnitřním nádvořím.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA