Výstava ateliérových prací

KAVÁRNA A SÁL DIVADLA D7

Bc. Hana Říhová

Anotace

Městský bytový dům se nachází v pražských Holešovicích. Koncept divadla vychází z umístění objektu v srdci Holešovic, Prahy 7. Vzniká zde malé divadlo s názvem D7 odkazující i k experimentálním divadlům E. F. Buriana. Sál pokrytý LCD obrazovkami lze scénograficky využít. Tento motiv je promítnut i do prostoru kavárny / baru. Za barem je navržena plocha obrazovek, kde lze navázat na jednotlivá představení nebo plochu využít jako prostor pro digitální artisty. Motiv čtverce, jež byl využit již při návrhu celého objektu, se promítá i v interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka