Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Chráněná truhlářská dílna u jezera Milada

Bc. Milan Bouček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh chráněné truhlářské dílny a domova pro osoby se zdravotním postižením. Další funkcí je nabídka rekvalifikačních kurzů pro veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.