Diplomové práce

Chráněná truhlářská dílna u jezera Milada

Bc. Milan Bouček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh chráněné truhlářské dílny a domova pro osoby se zdravotním postižením. Další funkcí je nabídka rekvalifikačních kurzů pro veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.