V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

Chráněná truhlářská dílna u jezera Milada

Bc. Milan Bouček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh chráněné truhlářské dílny a domova pro osoby se zdravotním postižením. Další funkcí je nabídka rekvalifikačních kurzů pro veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.