Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Vinický ráj - zahrádková osada v Plzni

Jana Řípová

Anotace

Řešené území se nachází v Plzni v blízkosti čtvrtí Vinice a Sylván. V návrhu přiřazuji zanedbanému a zarůstajícímu místu nový účel využití v podobě zahrádkové osady, která volně přechází do parkově upravených ploch. Při tvorbě návrhu jsem vycházela z tvaru terénu a současné cestní sítě. Řešení nabízí lidem všech věkových kategorií příležitost vypěstovat si vlastní potraviny nebo v klidu relaxovat. Zahrádková osada zvyšuje prostupnost území, umožňuje volný průchod bez omezení a propojuje sídliště s nedalekým lesem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová