Výstava ateliérových prací

Náměstí Nový Knín

Bc. Soňa Stromšíková

Anotace

Nový Knín se nachází na Příbramsku jižně od Prahy a žije zde přibližně 2 100 obyvatel. Hlavním cílem návrhu bylo vyřešení automobilové dopravy tak, aby nevytvářela pohledové a pěší bariéry skrze náměstí. Studie pracuje s přesměrováním silnice k jižní straně území. Tím se vytvoří podlouhlý otevřený prostor v čele s dominantním kostelem sv. Mikuláše pro každodenní společenské činnosti, pobyt studentů místní základní školy, případných trhů či poutí. Historické stopy Nového Knína jsou zobrazeny ve vzrostlých lípách, vysázených roku 1879 a v detailu dlažby, kde zvýrazněné náměstí je lemováno zlatým pruhem, odkazujícím na objevení zlatých ložisek roku 1321.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer