Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Veřejné prostory podél pražských potoků

Bc. Kristýna Lhotská

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce analyzuje potenciály, které mohou pražské potoky přinést do veřejného prostoru. Práce sestává z analýzy současného stavu, návrhu koncepce soustavy veřejných prostor podél pražských potoků a návrhů 8 konkrétních míst této soustavy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.