Výstava ateliérových prací

Schránka pro vzpomínku

Tereza Vecková

Anotace

Když se řekne „vzpomínka“, spjatá s nějakým hmotným předmětem, vybaví se mi něco osobního. Jakási věc, kterou mám úzce spojenou s nějakou osobou či hezkou událostí. Hned jako první mě napadl přívěšek Slunce, který nosila moje matka, když se mnou byla těhotná. Věnovala mi ho se slovy a úsměvem na tváři: „Vždy si byla mým sluníčkem“ A tak jsem si k tomuto předmětu vytvořila blízký vztah.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš