Závěrečné práce

ISLANDSKÁ ROZHLEDNA

Nebohatkina Oksana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zaměřuje na návrh nové vyhlidkove věže na severním Islandu na rozhraní dvou litosférických desek. Současně jsou zkoumány možnosti urbanistického řešení bezprostředního okolí. Práce se věnuje studiu a využití nestandardních moderních stavebních systémů. Práce využívá bioplasty a 3D tisk.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.