Výstava ateliérových prací

Sportovní hala v Boskovicích

Marie Kudynová

Anotace

Návrhovaná sportovní hala v Boskovicích se nachází na pozemku v návaznosti na sportovní areál Červená zahrada. Hala bude určena jek pro profesionální sportovní týmy a jejich utkání, tak pro veřejnost. Hrací plocha je uzpůsobena běžným sportům, jako je volejbal, basketbal, florbal, tenis, sálová kopaná, házená, nohejbal a badminton. Dále se v hale nachází lezecká stěna a fitness centrum. Návštěvníci mají možnost vstupu do budovy na dvou úrovních. V rámci řešení okolí haly je navržena nová komunikace z ulice Dukelské s oddělenou pěší a automobilovou dopravou a rozšíření parkoviště.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek