Výstava ateliérových prací

LÁVKA PŘES BEROUNKU

Bc. Jakub Klíma

Anotace

Cílem návrhu je propojení stávajících tras podél břehů řeky Berounky. Konceptem mé lávky je souběžné přemostění Loděnice i Berounky, zároveň s tím však zachovávám stávající lávku přes potok Loděnice, a dávám tak možnost volby pohybu. Vzhledem ke krásné přírodě a naprosto jedinečnému prostředí, navrhuji lávku s citem, tak aby do stávajícího prostředí nerušeně usedla a celé území ještě více zatraktivnila. Materiálová struktura se skládá pouze ze dřeva, oceli a betonu v podobě pilířů a podpěr. Nosnou konstrukci nové lávky tvoří ocelové parapetní nosníky profilu I a příčné ocelové nosníky HEB. Ocelovou konstrukci podpírá celkem šest železobetonových pilířů s rozpětím po 30 m.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný