Výstava ateliérových prací

ČERVENÝ VRH

Matěj Příman

Anotace

Řešené území se nachází v samém středu sídliště Červený Vrch, které stojí v pražských Vokovicích, pod Červeným vrchem, již od šedesátých let. Tehdejší komplex panelových bytových domů byl do současné podoby doplňován v několika fázích, což vedlo k výraznému tříštění zástavby, která postrádá veřejný prostor. Nejvýraznější rozdělení sídliště ovšem způsobuje Evropská třída, vedoucí z Dejvic až k letišti Václava Havla, která svými čtyřmi proudy dělí území na dvě poloviny. Parcela dosedá na Evropskou třídu v místě tramvajové a autobusové zastávky a nachází se zde nákupní centrum Šárka, které poslední desetiletí skomírá. Tato kombinace vytváří potenciál k vytvoření funkčního veřejného prostoru. O naplnění tohoto potenciálu společně s vytvořením nového dostupného bydlení se snaží můj návrh.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch