Výstava ateliérových prací

Senzor kvality ovzduší

Lucie Dvořáková

Anotace

Senzor kvality ovzduší určený do městských parků a zahrad. Senzor je navržen tak, aby co nejvíce splýval s okolním prostředím. Tudíž bude zejména v jehličnatých parcích jako doma. Měří teplotu, tlak, vlhkost vzduchu, koncentraci oxidu uhličitého a těkavé organické látky. Součástí projektu je i snadná mobilní aplikace, ve které jsou znázorněny jednotlivé hodnoty ve vybraných lokalitách.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek