Výstava ateliérových prací

Základní umělecká škola Ratibořická | Interiér

Šimon Knettig

Anotace

Krystal jako zdroj umění. Projekt interiéru Základní umělecké školy Ratibořická navazuje na ústřední motiv budovy inspirované krystalickými formami. Svou hravostí, dynamikou a elegancí usiluje o vytvoření inspirativního místa, kulturního „hubu“, který svým designem přispěje k výchově nové generace umělců. Stane se jejich fyzickým zázemím, ale i zdrojem nápadů pro vlastní uměleckou tvorbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka