Výstava ateliérových prací

Dílny sídliště Ďáblice

Bc. Marie Hojná

Anotace

Na území sídliště Ďáblice navrhuji dílny pro veřejnost. Mým cílem bylo respektovat a nenarušit koncept původního urbanistického řešení. Základním kamenem celého návrhu je jeho celistvost a současná vzdušnost. Odráží se v něm potřeba propojení veřejných dílen s okolím, ale také jistý druh uzavřenosti a pospolitosti. Dílny jako symbol práce a sounáležitosti, to, co v Ďáblicích dle mého názoru chybělo.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský