Výstava ateliérových prací

Kyjev: rozbor města pro umístění Panteonu

Vasyl Nykolyshyn

Anotace

Nejdůležitější pro národ je paměť. Paměť své historie, paměť svých hrdinu. Vzhledem k posledním okolnostem, které se projevuji v Rusi-Ukrajině, se ve společnosti objevuje myšlenka o přehodnocení míst a památníku sovětské doby. Zároveň ve společnosti přichází idea o výstavbě nového memoriálu, který by nebyl znečištěný imperialistickou nebo komunistickou stopou a měl by za úkol stát se novou budovou s proukrajinskou koncepcí. Při delším přemýšlení nad touto otázkou lze dojít k tomu, že nejlepším řešením výše zmíněné situace bude výstavba memoriálu, kenotafu nebo panteonu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel