Výstava ateliérových prací

Pavilon jeskyně Mladá Boleslav

Alonso García García

Anotace

Tento projekt čelí nedostatečnému přímému přístupu na klasický hrad Mladá Boleslav ze spodní části kopce. S ohledem na dědictví architektury vytesané do pískovce zemí Mladé Boleslavi navrhuje tento projekt zavedení jeskyně, která prochází kopcem přímo pod hradem, aby poskytla přímé spojení s výtahem, který vede přímo k hlavní náměstí hradu. Vytvoření této jeskyně by poskytlo městu veřejný prostor s multifunkčními účely. Fungovalo by to jako pavilon právě vytesaný pod nejrelevantnějším místem města, což by občanům umožnilo komunikovat s vesmírem ve velké rozmanitosti forem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek