Diplomové práce

Základní škola na Smíchově

Bc. Zuzana Ficalová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním byl návrh základní a mateřské školy v plánované výstavbě moderního městského celku na Smíchově. Projekt má poskytnout kapacitu minimálně pro nově vznikající zástavbu, doplnit urbanistickou strukturu, plnit platné normy a reagovat na současné trendy ve vzdělávání a přístupu k výchově dětí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.