Výstava ateliérových prací

DOSTAVBA BLOKU V BOTANICE

Matouš Pluhař

Anotace

Česká přísnost skončila. Hledání krásy započalo. Ze současné české tvorby cítím absenci výtvarna, absenci krásy. Díky bohu za vyjímky. Na architektuře sleduji a objevuji především krásu, osobitost a výtvarnost. V případě mého návrhu se má touha projevuje atypickým tvarem oken a zakulacenou hmotou budovy. Kořeny mého výrazového jazyka cítím v secesi, která se opět probouzí k životu na příč Evropou. Dům má právo být jasně definován ve svém kontextu a autor má právo obohatit kontext o nové hodnoty a výrazové prvky. Minulost respektuji, vycházím z ní, avšak tvořím s optimistickou nadějí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA