Výstava ateliérových prací

ADRŠPACH - Český dům na Taiwanu

Michaela Irová

Anotace

Jak vypadá budova, která nás reprezentuje? Co je typickým rysem „češství“? Lze takto komplexní pojem vystihnout jedním prvkem? Je to pražská pasáž z luxferů, rondokubismus nebo sídliště v Zahradním městě? Hledání podstaty a stálosti. Příroda, která je naší součástí již od počátku. Skály, které svou monumentalitou dávají člověku jistotu. Ostré hrany obroušené vodou, která je symbolem pro setkání dvou kultur. Snaha přicházet na cizí území s pokorou, neuzavírat se svému okolí, nechat ho prostoupit a vzájemně se inspirovat. Fluidní prostor, který přináší místo klidu do hektičnosti Taipei. Prchavý moment, který nám připomene domov i 9025 km daleko.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.