Výstava ateliérových prací

Administrativní budova s hasičskou stanicí

Vojtěch Koutník

Anotace

Zadáním ateliéru v letošním semestru byla práce a úprava ulice Wilsonova v oblasti Praha Těšnov, Flóra. Místo je již po dlouhá desetiletí bržděno v rozvoji magistrálou, která znemožňuje pracovat s přilehlým okolím. Naše přesné zadání bylo navrhnout objekt s více funkcemi případně více objektů. Já jsem zpracovával práci pro administrativní budovu a hasičskou stanici ve vytvořeném bloku. V přístupu k návrhu jsem se rozhodl pro definování 2 hmot, první je administrativní skeletový LOP, který volně drží dispozici s uliční čárou a směrem k muzeu má vyvýšené podlaží což vytváří zajímavá panoramata a dominantu v panorama okolní zástavby. Další je návrh hasičské stanice, ta je uvnitř bloku a poskytuje 25 aktivních míst. Koncept je v otisku čtverce a čistých ploch včetně atria.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.