Výstava ateliérových prací

Kampus Lanškroun

Eva Melichárková

Anotace

Navrhuji školní kampus s internátem pro studenty středních škol ve městě Lanškroun, který by měl nahradit stávající studentské ubytování. Řešená parcela se nachází v klidné lokalitě v severní okrajové části města. V okolí se vyskytují převážně rodinné a bytové domy. Hlavním cílem návrhu pro mne bylo splnit především požadovanou kapacitu na studentské ubytování a doplnit objekt o další důležité funkce, které slouží jak ubytovaným, tak i veřejnosti v okolí. Mezi tyto funkce patří: obchod potravin, bufet, místnosti pro sport, knihovna a hlavně velká studentská jídelna. Koncept: Budova je rozdělena na více částí – čtyř křídel, které každé plní svůj úkol a jejich umístění souvisí s mírou jejich soukromí. Tato křídla jsou propojena hlavní komunikační budovou, která je dominantou mého návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr