Výstava ateliérových prací

Nový Těšnov a Florenc

Bc. Lea Poráčová

Anotace

Územie Nového Těšnova a Florencu je jedno z najviac diskutovaných území Prahy v týchto dňoch. Oblasť vnímaná ako problematický bod pražského urbanizmu sa spája s historickým kontextom pôvodného ohradeného mesta a mesta vznikajúceho na druhej strane hradieb. Po jeho odstránení hľadá toto územie stále riešenie. "Bariéru" hradby nahradila "bariera" Magistrála. Tento projekt má snahu ukázať riešenie odstránenia bariér a chce ukázať potenciál novonavrhnutých priestorov ktoré by vytvárali potenciál tejto oblasti ako takzvanú spojku dvoch mestských častí predelených niekdajšími hradbami. Diaľnica je nahradená Wilsonovou ulicou v dotyku so zeleným ostrovom kumulujúcim energiu potenciálu príležitostí a života.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.