Závěrečné práce

Městské bydlení Na Knížecí

Stuchlík Jan

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Doplnění bloku v historické části města o moderní sociální bydlení, s cílem umožnit primárně mladým rodinám se začít rozvíjet a přinést radost do života seniorů. Vybudované komunitní prostory podporují vznik příjemného sdíleného prostředí. Nároží tvoří lokální dominantu a zároveň dává dostatečný prostor i přehled uživatelům přilehlých komunikací.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.