Výstava ateliérových prací

Anotace

Zaměřila jsem se na získávání nových organických tvarů. Uvědomila jsem si, že v životě ve všech částech existují dvě protichůdné a doplňující se základní síly. Chtěla jsem vytvořit něco, co dokáže zprostředkovat pocit napětí a zachytit střet těchto dvou esencí. Jedna se zdá být tvárná, měkká, dynamická a submisivní, a tak poslouchá tu druhou, nehybnou, pevnou a tvrdou sílu.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš