Závěrečné práce

Integrace seniorů do společnosti

BcA. Anna Kutíková

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílovou skupinou jsou primárně aktivní senioři, očekávaným cílem je navrhnout produkt, jenž by umožnil reintegrovat cílovou skupinu do společnosti skrze sdílenou aktivitu (příprava jídla). Navrhovaný produkt nese silný sociální rozměr. Bude sloužit jako platforma která umožní propojit díky společné aktivitě (vaření a společnému stolování) více věkových skupin.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.