Výstava ateliérových prací

Po nitích mezi ostrovy

Michaela Mydlářová

Anotace

Poměrně rozlehlá a pustá plocha s vysokou frekventovaností. Prostor, kde se člověk snaží rychle dostat z bodu A do bodu B bez toho, aby zde nemusel strávit více času, než je nutné. Na tomto základě byla v návrhu roztažená síť nití, která spojovala koncové body frekventovaných cest. Utvořily se tak trojúhelníkové ostrovy, u kterých má člověk možnost se zastavit, posadit se, nebo i ukrýt a následně pokračovat ve své cestě. Celkový vzhled je navržený na geometrickém základě s náklonem k volným kompozicím a tvarům, tak aby celý prostor napodoboval přírodní tvary a doplňoval tak moderní městské prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt