Výstava ateliérových prací

Brumlovka - Bytový dům s komunitním centrem

Dominika Suchardová

Anotace

Cílem návrhu byla transformace stávající administrativní budovy, v ulici Vyskočilova, Praha 4, na bytovou stavbu s případnou další doplňkovou funkcí. Nově upravená budova má 7-8 nadzemních podlaží a 3 podzemní. V 1NP jsou umístěné komerční prostory, ve 2NP bydlení a v částí orientované do rušné Vyskočilovi ulice administrativa. Od 3. podlaží se pak nacházejí byty, s výjimkou části 7. podlaží, která je věnována komunitnímu centru s multifunkčním sálem a střešní zahradou. Podzemí podlaží slouží převážně pro parkovaní, pouze část 1PP je vyhrazena pro komerční prostory. Fasáda domu je členěna lodžiemi, které mimo jiné eliminují hluk z okolních komunikací. Hmota komunitního centra je přistavěna na stávající objem a tvoří korunu celé budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.