Výstava ateliérových prací

Zámek Veleslavín

Karolina Suchá

Anotace

Zámek Veleslavín je významná pražská stavba obklopená rozsáhlým parkovým areálem s bohatou historií. V současné době je celý areál ve špatném stavu, ať už budovy, či samotný park. Projekt nastiňuje možnosti obnovy a nového využití areálu, rozděluje nutné zásahy do tematických fází.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt