Diplomové práce

Poezie Radlického údolí - Nové centrum Radlíc

Bc. Nela Šteinerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hlavní myšlenkou návrhu bylo oživit v současnosti tranzitní místo Radlice. Kromě urbanistického dotvoření Radlic je součástí diplomové práce návrh administrativního centra a bytového domu. Celý koncept staví na kompoziční ose radlického údolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.