Výstava ateliérových prací

BARIÉRA

Martin Řezáč

Anotace

Pro výškovou stavbu do Prahy jsem zvolil Zlíchovský lihovar. Místo v blízkosti Vltavy, ovlivněné průmyslem a protínajícími se dopravními tepnami. Lihovar je rušným shlukem téměř všech pražských dopravních prostředků, chybí mu ale lidskost a běžný městský život. Budoucí projekty Dvoreckého mostu a přestavba areálu lihovaru, by mohly této oblasti dát nový charakter. Konceptem projektu je vytvořit veřejný park uprostřed dopravní infrastruktury. Na hranici pozemku a frekventovaných tepen stavím protihlukovou bariéru. Stěna jako ochrana před hlukem a dalšími faktory snižující kvalitu života. Jasné vymezení místa pro lidi a pro stroje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch