Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Diplomové práce

Konverze Zlíchovského lihovaru – polyfunkční dům s divadlem

Bc. Klára Stachová

Magisterská diplomová práce

Anotace

Areál bývalého Zlíchovského lihovaru a přilehlé okolí byl zpracován společně v rámci diplomových prací, lihovar měl tvořit nové společenské centrum celé oblasti. Cílem bylo navrhnout polyfunkční objekt, který se stane kulturní složkou nového centra a zároveň naváže na vytvořený urbanismus.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.