Závěrečné práce

Konverze Zlíchovského lihovaru – polyfunkční dům s divadlem

Bc. Klára Stachová

Magisterská diplomová práce

Anotace

Areál bývalého Zlíchovského lihovaru a přilehlé okolí byl zpracován společně v rámci diplomových prací, lihovar měl tvořit nové společenské centrum celé oblasti. Cílem bylo navrhnout polyfunkční objekt, který se stane kulturní složkou nového centra a zároveň naváže na vytvořený urbanismus.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.