Výstava ateliérových prací

OPEN SPACE/BOTANIKA

Bc. Dastan Mamatov

Anotace

Navrhovaná stavba se nachází mezi ulicemi V Botanice, Presslova a Štefánkova v Praze na Smíchově. Cílem bylo doplnění blokové zástavby a navržení nových pracovních a ubytovacích možností pro obyvatele. Urbanistické řešení reaguje na chybějící kontakt budov s ulicí a zároveň je zde snaha o navázání na štíty stávajících domů. Naše skupina rozdělila pozemek na tři části – západní, prostřední a východní, přičemž já jsem si vybral pozemek na východní straně bloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA