Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Dominikánský klášter v Praze-Lysolajích

Bc. Jan Alinče

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh novostavby kláštera pro komunitu kontemplativních mnišek dominikánského řádu v Praze-Lysolajích. Architektura je zakotvena v dlouhé řádové tradici, nadto má být srozumitelná a věrohodná pro současnou veřejnost. Klášterní areál kontemplativních mnišek, i díky svému krajinnému a urbánnímu kontextu, nevybízí k náhodné návštěvě, ale v různých úrovních intimity přijímá ty, kteří o kontakt projeví zájem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.