Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Velké centrum - Pankrác

Van Minh Chu

Anotace

V tomto projektu se zabývám novým využitím rozvojových ploch, především starých průmyslových ploch mezi ulicemi Budějovická a Družstevní ochoz a hledám možnost lepšího fungování dopravy. Nejvýraznější navrhovanou úpravou je zapuštění magistrály, tranzitní doprava tak může dále skrze území proplouvat, ale zmenší se její omezení na okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák