Výstava ateliérových prací

FLORENC PREMENA

Bc. Eva Prcinová

Anotace

Florenc je nepochybne významným pražským uzlom. Snúbi sa v ňom mnoho možností a príležitostí. Stretávajú sa tu autobusové spojenia celoeurópskeho významu. Jeho územím prechádzajú dve linky metra, autobusové spojenia a v tesnej blízkosti i električka. V mojej práci by som chcela ukázať možné riešenia územia, ktoré by viedli k skvalitneniu súčastného brownfieldu. Oblasť Florencu bola vždy za hranicou, prv hradbami, neskôr magistrálou. Nastal čas, dať tomuto miestu možnosť sa rozvíjať.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch