Ze života FA

November Talks 2023: Floating University Berlin

Druhá přednáška letošních November Talks představila Floating University Berlin, která se od roku 2018 postupně vyvinula v přírodně–kulturní vzdělávací instituci, zabývající se otázkami budoucnosti architektury a životního prostředí. Na přednášce Learning with the Trouble kolektiv přiblížil formální i neformální způsoby výuky, která na FU probíhá.

Foto: Jan Kolský

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.