Výstava ateliérových prací

ODPOČÍVADLO

Vítek Tuček

Anotace

Cestování letadlem bývá náročné, obzvlášť, když letíme několik hodin, nebo když dokonce musíme na letišti přestupovat. Je známo, že kvalitním odpočinkem posilujeme svou imunitu a jelikož zdraví je v poslední době každodenním tématem, navrhl jsem odpočívadlo pro cestující v duty-free zóně na letišti. Nejenže si návštěvníci odpočinou, jsou zároveň uzavřeni ve vlastním prostoru a snižuje se riziko přenosu chorob.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit