Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM S MATEŘSKOU ŠKOLKOU

Diana Zálešáková

Anotace

Budova B je administratívna budova, ktorá sa nachádza medzi ulicami Vyskočilova a Želetavská v Brumlovke, Praha. V tomto projekte som sa zameriavala na konverziu administratívnej budovy na byty, obchodný parter, zdielané kancelárie a materskú škôlku. Primárnou prácou pre mňa bola občianska vybavenosť, čím je materská škôlka, ktorá sa nachádza na posledných troch poschodiach budovy, čím ju môžeme nazvať aj škôlkou v oblakoch. Priestory v nej sú úzko poprepájané vďaka schodisku, ktoré spája všetky triedy a miestnosti a tak tiež presklenným stenám vo vnútri. Sekundárnou prácou pre mňa bolo vytvorenie pohodlného bývania a chytré riešenie zdieľaných kancelárii.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.