Výstava ateliérových prací

O zahrádkách a lidech - osada Podmajerovic

Bc. Denisa Nadrchalová

Anotace

Koncept stojí na místně specifických sociálních vazbách, které zde vznikají a nabízí způsoby, jak tuto komunitu lépe propojit a vytvořit pro ni novou, funkční strukturu, která by jí umožnila lepší rozvoj a podpořila ji ve všech ohledech. Mým cílem v tomto území tedy nebylo vytvořit nové a lepší prostředí, nýbrž vytvořit zde dobré podmínky, aby se prostředí mohlo samo lépe rozvinout. Na zahrádkářských osadách je totiž nejpůvabnější právě ona rozmanitost, se kterou se místní lidé projevují. Je to velmi živoucí a upřímné a stejně by měl fungovat i tento prostor, totiž motivovat lidi k vlastnímu přičinění a tvorbě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová