Výstava ateliérových prací

Centrum Balthasara Neumanna v Chebu

Bc. Jaroslav Šrám

Anotace

Centrum Balthasara Neumanna se nachází v Chebu u paty kostela sv. Mikuláše na Kasárním náměstí. Víceúčelová budova je částečně zapuštěna do zeleného svahu a propojuje tak obě náměstí na různých výškových úrovních. Z Kasárního náměstí je přímo přístupná část kavárny i knihovny, které jsou orientovány do náměstí. Výstavní prostor je umístěn uprostřed a je osvětlován především velikým střešním světlíkem. Sál se nachází v zadní části pod úrovní terénu. Hlavním konceptem celé budovy je elipsa a kružnice, které se opakují a vytváří v budově jednotlivé vrstvy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov