Výstava ateliérových prací

Karlín na dráze

Bc. Petra Malinská

Ocenění

Anotace

Skrytá proluka u dráhy se stala výzvou k tomu propojit nejen Vítkov s Karlínem, ale i veřejné a soukromé komunikace v jednom domě. Dráha zde tvoří bariéru, kterou se snažím překonat. Navrhuji bytový dům s aktivním parterem, který doplní prázdné místo v průhledu z Karlínského náměstí a zajistí přímé spojení Karlína s Vítkovem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch