Výstava ateliérových prací

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD V NOVÉM KNÍNĚ

Bc. Iva Věnečková

Anotace

Hlavním cílem návrhu revitalizace náměstí bylo propojit jeho horní a dolní část a umožnit vznik větší souvislé plochy volného prostranství před kostelem pro multifunkční využití veřejné plochy pro různorodé účely obyvatel města s nově vzniklým středobodem, kašnou. V rámci projektu jsou navrženy terénním úpravy, díky kterým se tyto dvě části, dříve oddělené bariérou různých výškových úrovní, mohou propojit. Koncept revitalizace náměstí si neklade za cíl výrazně změnit stávající podobu náměstí. Avšak drobnými a decentními úpravami může dojít k efektivní změně centra Nového Knína.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer