Výstava ateliérových prací

Centrum doplňkové a alternativní medicíny na Bulovce

ANAGHA POOLOTHVALAPPIL

Anotace

Návrh je výsledkem dlouhého procesu analýzy a plánování. Myšlenka začlenění krajiny do designu byla nejdůležitější součástí výzvy. Skupina budov měla zcela odlišný, ale propojený způsob fungování. Bylo nutné je udržet ve spojení. Lokalita také vyvolala problémy týkající se drastické změny klimatu v celém roce. Bylo důležité analyzovat všechny tyto faktory a přijmout vhodná konstrukční kritéria. Použití přírodního světla a techniky pasivního vytápění jistě pomáhá designu být citlivější v přírodě. Design zajišťuje nejlepší využití vnitřních a venkovní prostory a zlepšuje lidskou interakci. Rovnováha mezi sestavením a bylo dosaženo nevybudované prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.