Výstava ateliérových prací

TURBINE TOWER

Bc. Martin Odehnal

Anotace

Aktuální klíčovou prioritou lidstva je co nejčistší a nejšetrnější získávání energie. Princip solární komínové elektrárny je jednou z možných cest. Přidanou funkcí budovy se stává vertikální farma využívající spodní 2/3 prostoru. S novou nejvyšší stavbou světa se pojí značná atraktivita a tudíž příležitost k využití hotelu a služeb, které se nachází v horní třetině domu a v jeho lobby. Využívám konstrukčních výhod rovnostranného trojúhelníku, který se společně s kruhem stává hlavním tvůrčím principem. Primární ocelová konstrukce, zajišťující prostorovou tuhost je propojena s konstrukcí sekundární. Případná modifikace provozu je díky volnému půdorysu více než možná. Centrálním expresním výtahem je možné vyjet do sky lobby, kde člověk spatří všechnu krásu světa z výšky 945 metrů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Mirko Baum