Výstava ateliérových prací

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA V ULICÍCH

Bc. Tereza Staňková

Anotace

Písek je jihočeské město ležící na řece Otavě. Řešené území je vymezené povodím potoka Na Trubách. V rámci projektu se věnuji cestní síti v zastavěném území města. Stav komunikací v Písku v současné době není ideální. Díky přírodě vzdálenému řešení struktury města přichází Písek o kvalitní půdu a vodu. Povrchy komunikací neumožňují dešťové vodě vstřebat se do půdy, zeleň v ulicích nacházíme jen zřídka a mnohdy ve špatném stavu... Projekt představuje návrh přeměny cestní sítě v zastavěné části města za použití prvků zelené a modré infrastruktury.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.