Výstava ateliérových prací

Intravilán

Lucie Kulmanová

Anotace

Projekt se zabývá trojúhelníkem ulic v centru Středokluk, které se pohybují na hranici vesnického a městského charakteru, a váží na sebe většinu občanské vybavenosti v obci. V těchto ulicích jsou navrženy profily komunikací a typy provozů reagující na potřeby obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán