Výstava ateliérových prací

Adam Zatloukal

Adam Zatloukal

Anotace

Na velice specifický rohový pozemek v dopravně silně zatížené lokalitě jsem se rozhodl navrhnout srostlici dvou objektů - bytového domu a administrativní budovy. Proč dělat dvě, a ještě k tomu co do výrazu docela odlišné budovy, namísto jedné? Protože pestrost forem a funkcí je to, co činí město městem. Zatímco kanceléře jsou více vystavené hluku jdoucímu od křižovatky, byty se obracejí do zahrady otevřeného vnitrobloku, ve které rostou staré stromy úctyhodné velikosti. Zahrada je od ulice oddělena vysokou zdí a je plně k dispozici obyvatelům domu. Kancelářská budova také skýtá možnost trávit čas na čerstvém vzduchu, a to sice na obytné střeše s kavárnou. Oba domy tak mají místo určené pro potkávání se s druhými

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA