Výstava ateliérových prací

Dům pro sochaře

Sabina Hanzlová

Anotace

Dům se nachází v osadě Baba, která se již ve 20. letech minulého století stala prvkem funkcionalistické a nadčasové architektury. Díky svému umístění stavba nabízí nádherný výhled na Prahu a zároveň klidné místo pro žití, přestože se nachází nedaleko od samotného centra. Prostory ateliéru pro sochaře a obytné místnosti tvoří jednu hmotu, která umožňuje nejen každodenní využití všech prostor, ale i pořádání veřejných akcí, které však nenaruší soukromí dalších obyvatel. Koncept domu se snaží souznít jak s okolní zástavbou, tak i se svahem, nad kterým jsou po vrstevnici umístěné desky a jednotlivá patra.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.